การบริการวิชาการ

การบริการวิชาการแก่ชุมชนเป็นภารกิจหลักตัวหนึ่งของสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ซึ่งถือเป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้โดยมุ่งเน้นการบริการทั้งในด้านประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับโดยตรงแก่ชุมชนและสังคม ตลอดจนเป็นการเพิ่มประสบการแก่บุคลากรในการประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรมโยธา

งานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการยึดมั่นในคุณภาพและมีอัตราค่าบริการที่เหมาะสมสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาจึงได้รับความไว้วางใจจากภาครัฐและเอกชนด้วยดีมาตลอดโดยงานบริการวิชาการด้านวิศวกรรมโยธาของสาขาวิชา
ได้แก่

 • งานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เหล็ก คอนกรีต
 • งานทดสอบวัสดุการทาง เช่น หินคลุก ดินลูกรัง
 • งานเจาะสำรวจชั้นดิน งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักในสนามของฐานรากตื้นและฐานรากเสาเข็ม
 • การปรับเทียบเครื่องมือทางวิศวกรรม
 • การออกแบบอาคาร ถนน หรือสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
 • จัดการบริหารงานก่อสร้าง ประเมินราคา ตรวจสอบและติดตามผลงานการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบความเสียหายของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
 • วิเคราะห์ความปลอดภัย และความแข็งแรงของสิ่งปลูกสร้าง
 • สำรวจ ออกแบบถนน หรือผิวทางแบบต่าง ๆ
การขอรับบริการสามารถสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงทางโทรศัพท์ 044 233 000 ต่อ 3210,3211 หรือ 081-548-4799,088-580-1815

อัตราค่าบริการ

 

One Response to การบริการวิชาการ

 1. ปกรณ์ เร้าธนสาร says:

  รบกวนขอสอบถาม เกี่ยวกับงานทดสอบวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ประเภทเหล็กเส้น โดยวิธี Cold Bend Test ว่าทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานมีการทดสอบนี้หรือเปล่าครับ ถ้ามีขอรายละเอียดด้วยนะครับ รบกวนตอบกลับทาง Email ด้วยนะครับ ….. ขอขอบคุณครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>